cases pati

13 habitatges en filera a Celrà, Girona

cases pati

cases pati

cases pati

cases pati

cases pati

cases pati

El projecte per a 13 cases pati en filera a Celrà, Girona, pretén explorar noves possibilitats per a les tipologies que conformen l’anomenada ciutat-jardí.
El fet que la normativa urbanística local no limités la profunditat edificable ens permet pensar en uns habitatges de 30m de fondària que incorporen el buit en el seu interior.
Buit concebut com a centre de gravetat de la casa i focus espacial de totes les cambres que es situen al seu voltant.  

PDF
nota legal I protecció dades I cookiesconfigurar