casa jardí

ampliació d'un habitatge unifamiliar a Girona

amb Yasia Jiménez i Jaume Blancafortcasa jardí

amb Yasia Jiménez y Jaume Blancafortcasa jardí

amb Yasia Jiménez i Jaume Blancafortcasa jardí

amb Yasia Jiménez i Jaume Blancafortcasa jardí

La Casa Jardí és fruit de la necessitat d'ampliació d’un habitatge unifamiliar construït a Girona l’any 1987 per l'arquitecte Manuel Martín Madrid.
L'atenció es focalitza en com intervenir en un indret que percebem com a complet. Es pensa el nou programa com a part de l'espai exterior, amb la voluntat de generar una forta ambigüitat nou/existent, i contraposar el món construït amb el món viu i canviant de la vegetació.  

nota legal I protecció dades I cookiesconfigurar