carrer plaça

rehabilitació urbana al Turó de la Rovira, Barcelona

carrer plaça

estat previ

carrer plaça

carrer plaça

carrer plaça

carrer plaça

carrer plaça

carrer plaça

Rehabilitació urbana del carrer Marià Lavèrnia, ubicat al cim del Turó de la Rovira a la ciutat de Barcelona.
El projecte es proposa operar bàsicament mitjançant la modificació de la topografia. Es contempla al mateix temps la necessària condició d’accés rodat i la voluntat de disposar de placetes d’estada esglaonades al llarg del carrer, cercant preservar i emfatitzar el caràcter domèstic que és i ha estat part intrínseca de la història del lloc.

PDF
nota legal I protecció dades I cookiesconfigurar